PANDANUS Project 
 •  Pandanus Homepage  •  Database of Plants  •  Publications  •  Sanskrit E-texts  •  Seminar of Indian Studies  •
 
 Results:  4 occurences of  'agasti' found in 4 lines, displaying lines 1 to 4new search 
 
kad pb1.1571tadabhimukhaśca kañcidadhvānaṃ gatvā, ketakīsūcīṣaṇḍapāṇḍureṇavanadviradadantakapāṭena parivṛtām, lohatoraṇena ca raktacāmarāvaliparikarāṃ kālāyasadarpaṇamaṇḍalamālāṃ śabaramukhamālāmiva kapilakeśabhīṣaṇāṃ bibhrāṇena sanāthīkṛtadvāradeśām, abhimukhapratiṣṭhitena ca vinihitaraktacandanahastakatayā rudhirāruṇayamakaratalāsphāliteneva śoṇitalavalobhalolaśivālihyamānalohitalocanena lohamahiṣeṇādhyāsitāñjanaśilāvedikām, kvacidraktotpalaiḥ śabaranipātitānāṃ vanamahiṣāṇāmiva locanaiḥ kvacidagastikusumakuḍmalaiḥ kesariṇāmiva karajaiḥ kvacit kiṃśukakusumakuḍmalaiḥ śardūlānāmiva sarudhirairnakharaiḥ kṛtapuṇyapuṣpaprakarām, anyatrāṅkuritāmiva kuṭilahariṇaviṣāṇakoṭikuṭaiḥ pallavitāmiva sarasajihvācchodaśataiḥ kusumitāmiva raktanayanasahasraiḥ phalitāmiva muṇḍamaṇḍalairupahārahiṃsāṃ darśayantīm, śakhāntarālanirantaranilīnaraktakukkuṭakulaiḥ śvabhayāt akāladaśitakusumastabakairiva raktāśokaviṭapairvibhūṣitāṅganām, balirudhirapānatṛṣṇayā samāgataiśca vetālairiva tālairdīyamānaphalamuṇḍopahārām, śaṅkājvarakampitairiva kadalikāvanairbhayotkaṇṭhitairiva śrīphalataruṣaṇḍaistrāsodrdhvakeśairiva kharjūravanaiḥ samantādnahanīkṛtām, vidalitavanakarikumbhaavigalitamuktāphalāni rudhirāruṇāni balisikthalubdhamugdhakṛkavākugrastamuktāni vikiradbhirambikāparigrahadurlalitaiḥ krīḍadbhiḥ keśarikiśorakairaśūnyoddeśām, prabhūtarudhiradarśanodbhūtamūrcchāpatiteneva pratibimbitenāstatāmreṇa savitrā tāmratarīkṛtaiḥ kṣatajajalapravāhaiḥ picchilīkṛtājirām, avalambamānadīpadhūparaktāṃśukena grathitaśikhigalavalayāvalinā piṣṭapiṇḍapāṇḍuritaghanaghaṇṭāmālabhāriṇā trāpuṣasiṃhamukhamadhyasthitasthūlalohakaṇṭakaṃ dattadantadaṇḍārgalaṃ lasatpītanīlalohitadarpaṇasphuritabudbudamālaṃ kapāṭapaṭṭadvayaṃ dadhānena garbhagṛhadvāradeśena dīpyamānām, antaḥpiṇḍikāpīṭhapātibhiśca sarvapaśu jīvitairiva śaraṇamupāgatairalaktakarasaraktapaṭairavirahitacaraṇamūlām, patitakṛṣṇacāmarapratibimbānāñca śiraśchedalagnakeśajālakānāmiva paraśupaṭṭiśaprabhṛtīnāṃ jīvaviśasanaśastrāṇāṃ prabhābhirbaddhabahalāndhakāratayā pātālagṛhavāsinīm ivopalakṣyamāṇām, raktacandanakhacitasphuratphalapallavakalitaiśca bilvapatradāmabhirbālakamuṇḍaprālambairiva kṛtamaṇḍanām, śoṇitatāmra, kadambastabakakṛtārccanaiśca paśūpahārapaṭahapaṭuraṭita rasollasita romāñcairivāṅgaiḥ kraratāmudvahantīm, cārucāmīkarapaṭṭaprāvṛtena ca lalāṭena śabarasundarīracitasindūratilakabindunā dāḍimakusumakarṇapūraprabhāsekalohitāyamānakapolabhittinā rudhiratāmbūlāruṇitādharapuṭena bhṛkuṭikuṭilababhrunayanena mukhena kusumbhapāṭalitadukūlakalitayā ca dehalatayā mahākālābhisārikāveśavibrhamaṃ bibhratīm, sambpṇḍitanīlaguggulu dhūpadhūmāruṇīkṛtābhiśca pracalantībhirgarbhagṛhadīpikālatābhiraṅgulībhiriva marhiṣāsuraśoṇitalavālohinībhiḥ skandhapīṭhakaṇḍūyanacalitatriśūladaṇḍakṛtāparādhaṃ vanamahiṣamiva tarjayantīm, pralambakūrccadharaiśchāgairapi dhṛtavratairiva, sphuradadharapuṭairākhubhirapi japaparairiva, kṛṣṇājinaprāvṛtāṅgaiḥ kuraṅgairapi pratiśayitairiva jvalitalohitamūrddharatnaraśmibhiḥ kṛṣṭasarpairapi śirodhṛtamaṇidīpakairivārādhyamānām, sarvataḥ kaṭhoravāyasagaṇena ca raṭatā stutipareṇeva stūyamānām, sthūlasthūlaiḥ śirājālakairgodhāgodhikākṛkalāsakulairiva dagdhasthāṇvāśaṅkayā samārūḍhairgavākṣitena, alakṣmīsamutkhātalakṣaṇasthānairiva visphoṭavraṇabindubhiḥ kalmāṣitasakalaśarīreṇa, karṇāvataṃsasaṃsthāpitayā ca cūḍayā rudrākṣamālikāmiva dadhānena, ambikāpādapatanaśyāmalalāṭavarddhamānārbudena, kuvādidattasiddhāñjanadānasphuṭitaikalocanatayā trikālamitaralocanāñjanadānādaraślakṣṇīkṛtadāruśalākena, pratyahaṃ kaṭukālāvusvedaprārabdhadanturatāpratikāreṇa, kathañcidasthānadatteṣṭakāprahāratayā śuṣkaikabhujopaśāṃtamardanavyasanena, uparyuparyaviśrāntakaṭukavarttiprayogavarddhitatimireṇa, aśmabhedasaṃgṛhītavarāhadaṃṣṭreṇa, iṅgudīkoṣakṛtauṣādhāñjanasaṃgraheṇa, sūcīsyūtasirāsaṅkocitavāmakarāggulinā, kauśeyakakoṣāvaraṇakṣātivraṇitacaraṇāṅguṣṭakena, asamyakkṛtarasāyanānītākālajvareṇa, jarāṃ gatenāpi dakṣiṇāpathādhirājyavaraprārthanākadarthitadurgeṇa, duḥśikṣitaśramaṇādiṣṭatilakābaddhavibhavapratyāśena, haritapatrarasāṅgāramasīmalinaśambūkavāhinā, paṭṭikālikhitadurgāstotreṇa, dhūmaraktālaktakākṣaratālapatrakuhakatantrapustikāsaṃgrāhiṇā,
bha 1002-2magastinā'dhyāsitavindhyaśṛṅgam //
mss 0176-1agastitulyāśca ghṛtābdhiśoṣaṇe dambholitulyā vaṭakādribhedane /
mss 0177-1agastihastaculukamite'bdhau vāhanākṛtau /

 
 Click on the line number left to the text to display the context for the respective line.  |  new search 
 
 
 
 (c) 1998 - 2005 Seminar of Indian Studies, Institute of South and Central Asia, Faculty of Arts, Charles University.