PANDANUS Project 
 •  Pandanus Homepage  •  Database of Plants  •  Publications  •  Sanskrit E-texts  •  Seminar of Indian Studies  •
 
 Results:  9 occurences of  'badara' found in 9 lines, displaying lines 1 to 9new search 
 
nar 8.27.4-2bhraṣṭe'smin badaramivodvahan khagendre sadystvaṃ vinihitavān payaḥ payodhau //
nar 10.64.10-1karabadaravadevaṃ deva! kutrāvatāre
mss 4211-2vikrītaṃ badaraiḥ samaṃ kṣititale kugrāmasīmni sphuṭam /
mss 7713-2na bhavanti samāḥ śīle yathā badarakaṇṭakāḥ //
mss 8717-1karabadarasadṛśamakhilaṃ
suv 0670-1tathā saṃtuṣṭaḥ sañjalavṛṇaśamīpīlubadaraiś-
suv 0671-1yasyāsīnnavapīlupattrabadaragrāsopi saṃtuṣṭaye
suv 0787-1mayā badaralubdhena vṛkṣāṇāmanabhijñayā
har 7.201atha praviśandūrādeva dahyamānaṣaṣṭikabusavisaravisārivibhāvasūnāṃ vanyadhānyabījadhānīnāṃ dhūmena dhūsarimāṇamādadhānaiḥ, śuṣkaśākhāsaṃcayaracitagovāṭaveṣṭitavikaṭavaṭaiḥ, vyāpāditavatsarūpakaroṣaracitavyāghrayantraiḥ, yantritavanapālahaṭhahriyamāṇaparagrāmīṇakāṣṭhikakuṭhāraiḥ, gahanataruṣaṇḍanirmitacāmuṇḍāmaṇḍapairvanapradeśaiḥ, prakāśamānamaṭavīprāyaprāntatayā kuṭumbabharaṇākulaiḥ, kuddālaprāyakṛṣibhiḥ kṛṣīvalairabalavādbhiruccabhāgabhāṣitena bhajyamānabhūriśālikhalakṣetrakhaṇḍalakamalpāvakāśaiśca kāpilaiḥ, kālāyasairiva kṛṣṇamṛttikākaṭhinaiḥ, sthānasthānasthāpitasthāṇūtthitasthūlapallavaiḥ, durupagamaśyāmākaprarūḍhibhiralambusabahulaiḥ, avirahitakokilākṣakṣupairviralaviralaiḥ kedāraiḥ, kṛcchrakṛṣyamāṇairnātiprabhūtapravṛttagatāgatāprahatabhuvamupakṣetramuparacitairuccairmañcaiśca sūcyamānaśvāpadopadravaṃ diśi diśi ca pratimārgadrumakṛtānāṃ pathikapādaprasphoṭanadhūlidhūsarairnavapallavairlāñchitacchāyānām, aṭavīsulabhasālakusumastabakāñcitanavakhātakūpikopakaṇṭhapratiṣṭhitanāgasphuṭānāmacchidrakaṭakalpitakuṭīrakāṇām, kuṭilakīṭaveṇīveṣṭyamānaśaktuśāraśarāvaśreṇīśritānāmadhvagajanajagdhajambūphalāsthiśabalasamīpabhuvāmuddhūlitadhūlīkadambastabakaprakarapulakinīnām, kaṇṭakitakarkarīcakrākrāntakāṣṭhamañcikāmuṣitatṛṣām, timyattalaśītalaśikatilakalaśīśamitaśramāṇāmāśyānaśaivalaśyāmalitāliñjarajāyamānajalajaḍimnāmudakumbhākṛṣṭapāṭalaśarkarāśakalaśiśirīkṛtadiśām, ghaṭamukhaghaṭitakaṭahārapāṭalapuṣpapuṭānām, śīkarapulakitapallavapūlīpālyamānaśoṣyasarasaśiśusahakāraphalajūṭījaṭilasthāṇūnām, viśrāmyatkārpaṭikapeṭakaparipāṭīpīyamānapayasāmaṭavīpraveśaprapāṇāṃ śaityena tyājayantamiva graiṣmamuṣmāṇaṃ kvacidanyatra grāhayantamivāṅgārīyadārusaṃgrahadāhibhiḥ vyokāraiḥ, sarvataśca prātiveśyaviṣayavāsinā samāsannagrāmagṛhasthāpitasthaviraparipālyamānapātheyasthagitena kṛtadāruṇadāruvyāyāmayogyāṅgābhyaṅgena skandhādhyāsitakaṭhorakuṭhārakaṇṭhalambamānaprātarāśapuṭena pāṭaccarapratyavāyapratipannapaṭaccareṇa kālavetrakatriguṇavratativalayapāśagrathitagrīvāgrathitaiḥ patravīṭāvṛtamukhaiḥ, pītakūṭairūḍhavāriṇā puraḥsaravaladbalīvardayugasareṇa naikaṭikakuṭumbikalokena kāṣṭhasaṃgrahārthamaṭavīṃ praviśatā śvāpadavyadhanavyavadhānabahalīsamāropitakuṭīkṛtakūṭapāśaiśca gṛhītamṛgatantutantrījālavalayavāguraiḥ, bahirvyādhairvicaradbhiraṃsāvasaktavītaṃsavyālambamānabālapāśikaiśca saṃgṛhītagrāhakakrakarakapiñjalādipañjarakaiḥ śākunikaiḥ, saṃcaradbhiścyutalāsakaleśaliptalatāvadhūlaṭvālampaṭānāṃ capeṭakaiḥ, pāśakaśiśūnāmaṭadbhiḥ, tṛṇastambāntaritatittiritaralāyamānakauleyakakulacāṭukāraiśca vihagamṛgayāṃ mṛgayuyuvabhiḥ krīḍadbhiḥ, pariṇatacakravākakaṇṭhakaṣāyarucāṃ śīdhavyānāṃ valkalānāṃ kalāpān, nāticiroddhṛtānāṃ ca dhātutviṣāṃ dhātakīkusumānāṃ goṇīragaṇitāḥ picavyānāṃ cātasīgaṇapaṭṭamūlakānāṃ puṣkalānsaṃbhārān, bhārāṃśca madhuno mākṣikasya mayūrāṅgajasyākliṣṭamadhūcchiṣṭacakramālānāṃ lambamānalāmajjakajūṭajaṭānāmapatvacāṃ khadirakāṣṭhānāṃ kuṣṭhasya kaṭhorakeśarisaṭābhārababhruṇaśca rodhrasya bhūyaso bhārakān, lokenādāya vrajatā pravicitavividhavanaphalapūritapiṭakamastakābhiścābhyarṇagrāmagatvarībhistvaramāṇābhirvikrayacintāvyagrābhirgrāmeyikābhirvyāptadigantaramitastataśca yuktaśūraśakuraśākvarāṇāṃ purāṇapāṃsūtkirakarīṣakūṭavāhinīnāṃ dhūrgatadhūlidhūsarasairibhasaroṣasvarasāryamāṇānāṃ saṃkrīḍaccaṭulacakracītkāriṇīnāṃ śakaṭaśreṇīnāṃ saṃpātaiḥ, saṃpādyamānabardulorvīvirūkṣakṣetrasaṃskāramārakṣakṣiptadāntavāhakadaṇḍoḍḍīyamānahariṇahelālaṅghitatuṅgavaiṇavavṛtibhiśca nikhātagaurakaraṅkaśaṅkaśaṅkitaśaśakaśakalitatuṅgaśuṅgaiḥ, prayatnaprabhṛtaviśaṅkaṭaviṭapairvāṭairaikṣavairbahubhiḥ śyāmāyamānopakaṇṭhamativiprakṛṣṭāntarairmarakatasnigdhasnuhāvāṭaveṣṭitaiḥ, kārmukakarmaṇyavaṃśaviṭapasaṃkaṭaiḥ, kaṇṭakitakarañjarājiduṣpraveśyaiḥ, urubūkavacāvaṅgakasurasasūraṇaśigrugranthiparṇagavedhukāgarmudgulmagahanagṛhavāṭikaiḥ, nikhātoccakāṣṭhāropitakāṣṭhālukalatāpratānavihitacchāyaiḥ, parimaṇḍalabadarīmaṇḍapakatalanikhātakhādirakīlabaddhavatsarūpaiḥ, kathamapi kukkuṭaraṭitānumīyamānasaṃniveśairaṅganāśastistambhatalaviracitakṣiprapūpikāvāpikairvikīrṇabadarapāṭalapaṭalaiḥ, veṇupoṭadalanalaśaramayavṛtivihitabhittibhiḥ, kiṃśukarocanāracitamaṇḍalamaṇḍapabalvajabaddhāṅgārarāśibhiḥ, śālmaliphalatūlasaṃcayabahulaiḥ, saṃnihitanalaśāliśālūkakhaṇḍakumudabījaveṇutaṇḍulaiḥ, saṃgṛhītamālabījaiḥ, bhasmamalanamlānakāśmaryakūṭavyādhṛtakaṭairāśyānarājādanamadanaphalasphītairmadhūkāsavamadyaprāyaiḥ, kusumbhakumbhagaṇḍakusūlairavirahitarājamāṣatrapuṣakarkaṭikākūṣmāṇḍālābubījaiḥ, poṣyamāṇavanabiḍālamāludhānanakulaśālijātajātakādibhiraṭavīkuṭumbināṃ gṛhairupetaṃ vanagrāmakaṃ dadarśa tatraiva cāvasaditi /

 
 Click on the line number left to the text to display the context for the respective line.  |  new search 
 
 
 
 (c) 1998 - 2005 Seminar of Indian Studies, Institute of South and Central Asia, Faculty of Arts, Charles University.