PANDANUS Project 
 •  Pandanus Homepage  •  Database of Plants  •  Publications  •  Sanskrit E-texts  •  Seminar of Indian Studies  •
 
 Results:  2 occurences of  'dhātakī' found in 2 lines, displaying lines 1 to 2new search 
 
har 2.16krameṇa ca kharakhagamayūkhe, khaṇḍitaśaiśave, śuṣyatsarasi, sīdatsrotasi, mandanirjhare, jhillikājhāṃkāriṇī, kātarakapotakūjitānubandhabadhiritaviśve, viśvasatpatattriṇi, karīṣaṃkaṣamaruti, viralavīrudhi, rudhirakutūhalikesarikiśorakalihyamānakaṭhoradhātakīstabake, tāmyatstamberamayūthavamathutimyanmahāmahīdharanitambe, dūyamānadviradadīnadānāśyānaśyāmikālīnamūkamadhulihi, lohitāyamānamandārasindūritasīmni, salilasyandasaṃdohasaṃdehamuhyanmahāmahiṣaviṣāṇakoṭivilikhyamānasphuṭatsphāṭikadṛṣadi, gharmamarmaritagarmuti, taptapāṃśukukūlakātaravikire, vivaraśaraṇaśvāvidhi, taṭārjunakurarakūṭājvaranivartamānottānaśapharaśārapaṅkaśeṣapalvalāmbhasi, dāvajanitajagannīrājane, rajanīrājayakṣmaṇi, kaṭhorībhavati nidāghakāle pratidiśamāṭīkamānā ivoṣareṣu prapāvāṭakuṭīpaṭalaprakaṭaluṇṭhakāḥ, prapakvakapikacchūgucchacchaṭācchoṭanacāpalairakāṇḍakaṇḍūlā iva karṣantaḥ śarkarilāḥ karkarasthalīḥ, sthūladṛśaccūrṇamucaḥ, mucukundakandaladalanadanturāḥ, samantataḥ patanmukharacīrīgaṇamukhaśīkaraśīkyamānatanavaḥ, taruṇatarataraṇitāpatarale taranta iva taraṅgiṇi mṛgatṛṣṇikātaraṅgiṇīnāmalīkavāriṇi, śuṣyacchamīmarmaramāravamārgalaṅghanalāghavajavajaṅghālāḥ, raiṇavāvartamaṇḍalīrecakarāsarasarabhasārabdhanartanārambhārabhaṭīnaṭāḥ, dāvadagdhasthalīmaṣīmalanamalināḥ, śikṣitakṣapaṇakavṛttaya iva vanamayūrapicchacayānuccinvantaḥ, saprayāṇaguñjā iva śiñjānajaratkarañjamañjarībījajālakaiḥ, saprarohā ivātapāturavanamahiṣanāsānikuñjasthūlaniḥśvāsaiḥ, sāpatyā ivoḍḍīyamānajavanavātahariṇaparipāṭīpeṭakaiḥ, sabhrukuṭaya iva dahyamānakhaladhānabusakūṭakuṭiladhūmakoṭibhiḥ, sāvīcivīcaya iva mahoṣmamuktibhiḥ, lomaśā iva śīryamāṇaśālmaliphalatūlatantubhiḥ, dadruṇā iva śuṣkapatraprakarākṛṣṭibhiḥ, sirālā iva tṛṇaveṇīvikiraṇaiḥ, ucchmaśrava iva dhūyamānanavayavaśūkaśakalaśaṅkubhiḥ, daṃṣṭrālā iva calitaśalalasūcīśataiḥ, jihvālā iva vaiśvānaraśikhābhiḥ, utsarpatsarpakañcukacūḍālā brahmastambharasābhyavaharaṇāya kavalagrahamivoṣṇaiḥ kamalamadhubhirabhyasyantaḥ sakalasalilocchoṣagharmaghoṣaṇāpaṭahairiva śuṣkaveṇuvanāsphoṭanapaṭuravaistribhuvanavibhīṣikāmudbhāvayantaḥ, cyutacalacāṣapakṣaśreṇīśāritasṛtayaḥ, tviṣimanmayūkhalatālātaploṣakalmāṣavapuṣa iva sphuṭitaguñjāphalasphuliṅgāṅgārāṅkitāṅgāḥ, giriguhāgambhīrajhāṃkārabhīṣaṇabhrāntayaḥ, bhuvanabhasmīkaraṇābhicāracarupacanacaturā rudhirāhutibhiriva pāribhadradrumastabakavṛṣṭibhistarpayantastāravānvanavibhāvasūn, aśiśirasikatātārakitaraṃhasaḥ, taptaśailavilīyamānaśilājaturasalavaliptadiśaḥ, dāvadahanapacyamānacaṭakāṇḍakhaṇḍakhacitatarukoṭarakīṭapaṭalapuṭapākagandhakaṭavaḥ, prāvartantonmattā mātariśvānaḥ /
har 7.201atha praviśandūrādeva dahyamānaṣaṣṭikabusavisaravisārivibhāvasūnāṃ vanyadhānyabījadhānīnāṃ dhūmena dhūsarimāṇamādadhānaiḥ, śuṣkaśākhāsaṃcayaracitagovāṭaveṣṭitavikaṭavaṭaiḥ, vyāpāditavatsarūpakaroṣaracitavyāghrayantraiḥ, yantritavanapālahaṭhahriyamāṇaparagrāmīṇakāṣṭhikakuṭhāraiḥ, gahanataruṣaṇḍanirmitacāmuṇḍāmaṇḍapairvanapradeśaiḥ, prakāśamānamaṭavīprāyaprāntatayā kuṭumbabharaṇākulaiḥ, kuddālaprāyakṛṣibhiḥ kṛṣīvalairabalavādbhiruccabhāgabhāṣitena bhajyamānabhūriśālikhalakṣetrakhaṇḍalakamalpāvakāśaiśca kāpilaiḥ, kālāyasairiva kṛṣṇamṛttikākaṭhinaiḥ, sthānasthānasthāpitasthāṇūtthitasthūlapallavaiḥ, durupagamaśyāmākaprarūḍhibhiralambusabahulaiḥ, avirahitakokilākṣakṣupairviralaviralaiḥ kedāraiḥ, kṛcchrakṛṣyamāṇairnātiprabhūtapravṛttagatāgatāprahatabhuvamupakṣetramuparacitairuccairmañcaiśca sūcyamānaśvāpadopadravaṃ diśi diśi ca pratimārgadrumakṛtānāṃ pathikapādaprasphoṭanadhūlidhūsarairnavapallavairlāñchitacchāyānām, aṭavīsulabhasālakusumastabakāñcitanavakhātakūpikopakaṇṭhapratiṣṭhitanāgasphuṭānāmacchidrakaṭakalpitakuṭīrakāṇām, kuṭilakīṭaveṇīveṣṭyamānaśaktuśāraśarāvaśreṇīśritānāmadhvagajanajagdhajambūphalāsthiśabalasamīpabhuvāmuddhūlitadhūlīkadambastabakaprakarapulakinīnām, kaṇṭakitakarkarīcakrākrāntakāṣṭhamañcikāmuṣitatṛṣām, timyattalaśītalaśikatilakalaśīśamitaśramāṇāmāśyānaśaivalaśyāmalitāliñjarajāyamānajalajaḍimnāmudakumbhākṛṣṭapāṭalaśarkarāśakalaśiśirīkṛtadiśām, ghaṭamukhaghaṭitakaṭahārapāṭalapuṣpapuṭānām, śīkarapulakitapallavapūlīpālyamānaśoṣyasarasaśiśusahakāraphalajūṭījaṭilasthāṇūnām, viśrāmyatkārpaṭikapeṭakaparipāṭīpīyamānapayasāmaṭavīpraveśaprapāṇāṃ śaityena tyājayantamiva graiṣmamuṣmāṇaṃ kvacidanyatra grāhayantamivāṅgārīyadārusaṃgrahadāhibhiḥ vyokāraiḥ, sarvataśca prātiveśyaviṣayavāsinā samāsannagrāmagṛhasthāpitasthaviraparipālyamānapātheyasthagitena kṛtadāruṇadāruvyāyāmayogyāṅgābhyaṅgena skandhādhyāsitakaṭhorakuṭhārakaṇṭhalambamānaprātarāśapuṭena pāṭaccarapratyavāyapratipannapaṭaccareṇa kālavetrakatriguṇavratativalayapāśagrathitagrīvāgrathitaiḥ patravīṭāvṛtamukhaiḥ, pītakūṭairūḍhavāriṇā puraḥsaravaladbalīvardayugasareṇa naikaṭikakuṭumbikalokena kāṣṭhasaṃgrahārthamaṭavīṃ praviśatā śvāpadavyadhanavyavadhānabahalīsamāropitakuṭīkṛtakūṭapāśaiśca gṛhītamṛgatantutantrījālavalayavāguraiḥ, bahirvyādhairvicaradbhiraṃsāvasaktavītaṃsavyālambamānabālapāśikaiśca saṃgṛhītagrāhakakrakarakapiñjalādipañjarakaiḥ śākunikaiḥ, saṃcaradbhiścyutalāsakaleśaliptalatāvadhūlaṭvālampaṭānāṃ capeṭakaiḥ, pāśakaśiśūnāmaṭadbhiḥ, tṛṇastambāntaritatittiritaralāyamānakauleyakakulacāṭukāraiśca vihagamṛgayāṃ mṛgayuyuvabhiḥ krīḍadbhiḥ, pariṇatacakravākakaṇṭhakaṣāyarucāṃ śīdhavyānāṃ valkalānāṃ kalāpān, nāticiroddhṛtānāṃ ca dhātutviṣāṃ dhātakīkusumānāṃ goṇīragaṇitāḥ picavyānāṃ cātasīgaṇapaṭṭamūlakānāṃ puṣkalānsaṃbhārān, bhārāṃśca madhuno mākṣikasya mayūrāṅgajasyākliṣṭamadhūcchiṣṭacakramālānāṃ lambamānalāmajjakajūṭajaṭānāmapatvacāṃ khadirakāṣṭhānāṃ kuṣṭhasya kaṭhorakeśarisaṭābhārababhruṇaśca rodhrasya bhūyaso bhārakān, lokenādāya vrajatā pravicitavividhavanaphalapūritapiṭakamastakābhiścābhyarṇagrāmagatvarībhistvaramāṇābhirvikrayacintāvyagrābhirgrāmeyikābhirvyāptadigantaramitastataśca yuktaśūraśakuraśākvarāṇāṃ purāṇapāṃsūtkirakarīṣakūṭavāhinīnāṃ dhūrgatadhūlidhūsarasairibhasaroṣasvarasāryamāṇānāṃ saṃkrīḍaccaṭulacakracītkāriṇīnāṃ śakaṭaśreṇīnāṃ saṃpātaiḥ, saṃpādyamānabardulorvīvirūkṣakṣetrasaṃskāramārakṣakṣiptadāntavāhakadaṇḍoḍḍīyamānahariṇahelālaṅghitatuṅgavaiṇavavṛtibhiśca nikhātagaurakaraṅkaśaṅkaśaṅkitaśaśakaśakalitatuṅgaśuṅgaiḥ, prayatnaprabhṛtaviśaṅkaṭaviṭapairvāṭairaikṣavairbahubhiḥ śyāmāyamānopakaṇṭhamativiprakṛṣṭāntarairmarakatasnigdhasnuhāvāṭaveṣṭitaiḥ, kārmukakarmaṇyavaṃśaviṭapasaṃkaṭaiḥ, kaṇṭakitakarañjarājiduṣpraveśyaiḥ, urubūkavacāvaṅgakasurasasūraṇaśigrugranthiparṇagavedhukāgarmudgulmagahanagṛhavāṭikaiḥ, nikhātoccakāṣṭhāropitakāṣṭhālukalatāpratānavihitacchāyaiḥ, parimaṇḍalabadarīmaṇḍapakatalanikhātakhādirakīlabaddhavatsarūpaiḥ, kathamapi kukkuṭaraṭitānumīyamānasaṃniveśairaṅganāśastistambhatalaviracitakṣiprapūpikāvāpikairvikīrṇabadarapāṭalapaṭalaiḥ, veṇupoṭadalanalaśaramayavṛtivihitabhittibhiḥ, kiṃśukarocanāracitamaṇḍalamaṇḍapabalvajabaddhāṅgārarāśibhiḥ, śālmaliphalatūlasaṃcayabahulaiḥ, saṃnihitanalaśāliśālūkakhaṇḍakumudabījaveṇutaṇḍulaiḥ, saṃgṛhītamālabījaiḥ, bhasmamalanamlānakāśmaryakūṭavyādhṛtakaṭairāśyānarājādanamadanaphalasphītairmadhūkāsavamadyaprāyaiḥ, kusumbhakumbhagaṇḍakusūlairavirahitarājamāṣatrapuṣakarkaṭikākūṣmāṇḍālābubījaiḥ, poṣyamāṇavanabiḍālamāludhānanakulaśālijātajātakādibhiraṭavīkuṭumbināṃ gṛhairupetaṃ vanagrāmakaṃ dadarśa tatraiva cāvasaditi /

 
 Click on the line number left to the text to display the context for the respective line.  |  new search 
 
 
 
 (c) 1998 - 2005 Seminar of Indian Studies, Institute of South and Central Asia, Faculty of Arts, Charles University.